Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoAktuelne optužbe protiv koncesionara Tara Resources nisu potkrepljene

Aktuelne optužbe protiv koncesionara Tara Resources nisu potkrepljene

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Ukoliko ugovor o koncesiji za rudnik Brskovo bude raskinut, najverovatniji ishod će biti arbitraža protiv Crne Gore od strane koncesionara Tara Resources, izjavio je Luka Popović, advokat švajcarske kompanije.

On je prisustvovao današnjem sastanku Interresorne radne grupe za izradu stručne analize ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude na istražno-eksploatacionom području bivšeg rudnika Brskovo.

„Naglašavali smo ranije da Vlada mora biti svesna da radna grupa treba da ukaže na rizike ovog postupka i da, ukoliko dođe do raskida ugovora o koncesiji, parnica pred domaćim sudom nije jedini potencijalni rizik . Postoji rizik od međunarodne investicione arbitraže budući da je investitor, vlasnik koncesione kompanije, švajcarska kompanija, a s obzirom na to da postoji zajednički dogovor Švajcarske i Crne Gore o zaštiti i unapređenju investicija koji daje investitoru iz država potpisnica pravo da pokrene arbitražu protiv druge države u slučaju povrede njihovih prava“, rekao je Popović.

Supported by

Radna grupa je do sada razmatrala pravne aspekte aneksa ugovora o koncesiji i činjenice za koje resorno ministarstvo smatra da su relevantne za ocenu da li postoji kršenje ugovora i osnov za raskid.

Popović, kao predstavnik koncesionara, smatra da nema osnova za raskid ugovora.

„Obaveze investitora u ovoj fazi ugovora o koncesiji su da izradi projektnu dokumentaciju i na osnovu te dokumentacije pribavi sve dozvole, a to ne može učiniti sve dok Vlada ne donese prostorne planove i ne izda urbanističko-tehničke uslove kao prvi dokument. Vlada je nadležna za sve procese dobijanja dozvola “, dodao je Popović.

Međutim, i ovaj sastanak je protekao u burnoj atmosferi sa oprečnim mišljenjima. Odbornik u Skupštini opštine Mojkovac Miloš Rajković ponovio je tvrdnje da bi izvođenje radova na području bivšeg rudnika Brskovo imalo negativne posledice po životnu sredinu, zdravlje ljudi i kulturno nasleđe tog područja.

Popović je odbacio sve ove optužbe i podsetio da se ništa nije promenilo u životu koncesionog ugovora od perioda kada su zaključeni aneksi pet i šest, produžavajući rokove za završetak faze dobijanja dozvole.

„Mi smo dali argumente zašto nijedan od navoda ne stoji i zašto nisu relevantni u ovom trenutku. Većina činjenica u vezi sa zaštitom životne sredine, koje su iznete tokom rada radne grupe, odnosi se na period koji tek treba da bude. Rasprava o uticaju projekta na životnu sredinu može doći na dnevni red kada imate konkretan rudarski projekat koji je revidiran u skladu sa propisima i kada se uz taj projekat uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu“, objasnio je Popović.

Izvor : Montenegro Business

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Ionic-ova fabrika za reciklažu magneta u Belfastu izaziva globalno interesovanje

IonicRE ima ambiciozan 18-mesečni plan proizvodnje koji se proteže do trećeg kvartala 2025. Fabrika ima za cilj da obezbedi sigurne i održive alternative za okside retkih zemnih magneta (REO) uz ublažavanje rizika koji se obično povezuje sa novim...

Snabdevanje sirovinama je put ka evropskoj održivosti i digitalnoj tranziciji

Evropa se suočava sa odlukama koje će direktno uticati na njenu sposobnost da realizuje ciljeve navedene u Zakonu o kritičnim sirovinama (CRMA), koji je ključan za omogućavanje dvostruke tranzicije ka održivosti i digitalizaciji. Jedan put podrazumeva zavisnost, koju karakteriše napuštanje...

Nemačko udruženje WV Stahl poziva na brzo sprovođenje politike industrijskog razvoja

Prognoza globalne potražnje za čelikom WorldSteel asocijacije ukazuje na oporavak tražnje između 2024-2025, sa projektovanim rastom od 1-2% nakon pada izazvanog krizom COVID-19 u 2020. Povratak Nemačke svom statusu industrijskog središta zavisi od brzine sprovođenja politike industrijskog razvoja zemlje, smatraju...
error: Content is protected !!