Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoZaštitnik za raskid ugovora za Brskovo, koncesionar ne zna da li će...

Zaštitnik za raskid ugovora za Brskovo, koncesionar ne zna da li će tužiti državu

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Stav kancelarije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore je da država ima pravni osnov i da treba da raskine koncesioni ugovor sa kompanijom Brskovo Mine o geološkim istraživanjima i eksploataciji rude na prostoru bivšeg rudnika Brskovo kod Mojkovca, saopštila je zamjenica iz kancelarije Zaštitnika Slavica Laković na sjednici novo osnovane Međuresorske radne grupe za izradu stručne analize ovog ugovora o koncesiji.

Radnu grupu je formirao ministar energetike i rudarstva Saša Mujović a ona ima rok od 30 dana da donese preporuku Vladi po pitanju ove koncesije.

Predstavnici koncesionara nisu mogli da odgovore na pitanje Vijesti da li će tužiti državu za obeštećenje u slučaju da ugovor bude raskinut.

Supported by

– Ne možemo da saopštimo zvaničan stav da ne bi uticali na rad radne grupe – saopšteno je Vijestima.

Rudnik je pod koncesiju dat 2010. godine, a od tada se u koncesionaru promjenilo više vlasnika. Osnovni ugovor je aneksima mijenjam šest puta, gdje su produžavani rokovi za ispunjenje određenih obaveza. Geološka istraživanja su trebala biti završena za četiri godine a trajala su i 2020.

Zaštitnik svoj stav zasniva na aneksu četiri ugovora, u kojem je koncesionar pristao da snosi rizik ako prostorno planska dokumentacija ne bude usvojena i ako ne budu izdati urbanističko tehnički uslovi (UTU), kao i da je rok za dobijanje UTU iz posljednjeg aneksa ugovora istekao 25. jula prošle godine.

Advokat koncesionara Luka Popović je kazao da je to nejasnoća u ugovoru na štetu koncesionara, ali da smatra da mora postojati povreda ugovora od strane koncesionara da bi država rasinula ugovor na njegovu štetu. On se pozvao na član 39 osnovnog ugovora prema kojem se svi rokovi za obaveze koncesionara produžavaju za period kašnjenja države u njenim obavezama, kao i da država kasni tri godine u donošenju prostorno planske dokumentacije koja i dalje nije donijeta.

Predsjednica Radne grupe i državna sekretarka u ministarstvu energetike i rudarstva Vesna Brajović, i članovi grupe zamjenica Zaštitnika Slavica Laković i odbornik u SO Mojkovac Miloš Rajković, se nisu saglasili sa tim tumačenjem navodeći da je koncesionar potpisivanjem aneksa ugovora prihvatio na sebe rizik od neizdavanja UTU za gradnju objekata potrebnih za eksploataciju rude, a da su rokovi za to sada istekli.

Rajković je kazao da ugovor omogućava raskid koncesije i ako koncesionar u dokumentaciji iznosi netačne podatke, što je ovaj koncesionar, kako je kazao, uradio više puta.

Predstavnik koncesionara Zoran Arsenijević je kazao da se to odnosi na saopštavanje netačnih podataka o količinama eksploatisane rude, od čega zavisi visina varijabilne koncesije, a ne za netačne podatke u ostaloj dokumentaciji. Rajković je odgovorio da to nije tačno.

Član radne grupe Miodrag Fuštić iz građanske inicijative Za zdravi Mojkovac kazao je da ovakvo tumačenje koncesionara znači da za njih nema rokova za ispunjenje obaveza i da ova situacija može da traje vječno. On je naveo da je riječ o koncesionaru koji je of-šor firma bez imovine i da država od njih ne bi mogla da nadoknadi ekološku štetu od rada rudnika.

Popović je kazao da Brskovo Mine nije of-šor firma već DOO registrovano u Crnoj Gori, kao i da njen vlasnik of-šor firma Tara Resources ne može da snosi odgovornost za rad svoje firme. On je kazao da za sadašnje radove imaju bankarsku garanciju od pola miliona eura, a da će ona bila veća kada počne eksploatacija rude.

Rajković je kazao da neće doći u fazu eksploatacije rude. On je naveo i da ova firma koncesionara nije rudarska već lobistička da joj je bio cilj da kod prethodne Vlade dobije dozvole za eksploataciju rude a da ih zatim preproda.

– Bivši ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović je želio da da blanko podršku ovom koncesionaru – kazao je Rajković.

Sastanak je okončan je kraćim izlaganjem direktora Agencije za zaštitu životne sredine Milana

Gazdića koji je kazao da se prostor eventualnog budućeg rudnika nalazi u neposrednoj blizini dva zaštićena područja Nacionalnog parka Biogradska gora i rijeke Tare, kao i da Agencija nije dobila ni jedan zahtjev koncesionara za izdavanje saglasnosti.

Predsjednica Radne grupe Vesna Brajović je kazala da je ekologije tema naredne sjednice koja će biti održana u ponedjeljak.

Članovi radne grupe su predstavnici više Vladinih resora, Skupštine opštine Mojkovac, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, nevladinih ekoloških organizacija i koncesionara.

Radna grupa je počela sa radom a radiće narednih 30 dana i imati sastanke svakog ponedjeljka i petka.

Na kraju svog rada Radna grupa će većinom glasova usvojiti tekst preporuke Vladi povodom ovog pitanja.

Mujović: Neće biti ni pobjednika ni poraženih

Sjednicu je otvorio ministar Mujović navodeći da je rudnik Brskovo važno državno pitanje, da o njemu treba da se raspravlja na javnim sjednicama i da će i naredni sastanci radne grupe biti otvoreni za javnost.

– Više neće biti nametnutog jednoumlja. Odluke se više neće donositi iza zatvorenih vrata – kazao je Mujović.

On je naveo da ovo pitanje kroji sudbinu Mojkovca i sjevera u ekonomskom i demografskom smislu, kao i da bez obzira na konačnu odluku neće biti pobjednika ni poraženih.

Ministar je rekao da su u ovom i sličnim slučajevima nevladin sektor i mediji korektivan faktor.

Izvor : Vijesti

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!