Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoUdvostručuje se godišnja potražnja za bakrom i aluminijumom do 2040

Udvostručuje se godišnja potražnja za bakrom i aluminijumom do 2040

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Ekspanzija elektroenergetskih mreža zahteva veliku količinu minerala i metala. Bakar i aluminijum su dva glavna materijala u žicama i kablovima, a neki se koriste i u transformatorima. Bakar je dugo bio poželjan izbor za električne mreže zbog svoje visoke električne i toplotne provodljivosti. Međutim, bakar je preko tri puta teži od aluminijuma i skuplji je.

Bakar se široko koristi za podzemne i podmorske kablove gde težina nije glavna briga i zahtevaju se superiorna tehnička svojstva (npr. otpornost na koroziju, zatezna čvrstoća). Nasuprot tome, aluminijum se obično koristi za nadzemne vodove s obzirom na njegovu prednost u težini. U nekim slučajevima, aluminijum se takođe koristi za podzemne i podmorske kablove.

Godišnja potražnja bakra za električne mreže raste sa 5 Mt u 2020. na 7,5 Mt do 2040. u STEPS-u i na skoro 10 Mt u SDS-u. Potražnja za aluminijumom raste sličnim godišnjim tempom, sa 9 Mt u 2020. na 12,8 Mt u STEPS i 16 Mt u SDS do 2040.

Supported by

Minerali imaju učešće u ukupnim investicionim troškovima za mreže. Koristeći prosečne cene u poslednjih 10 godina, procenjuje se da troškovi bakra i aluminijuma predstavljaju oko 14% odnosno 6% ukupnih investicija u mrežu.

Jedna od opcija za smanjenje troškova sirovina je prelazak sa bakra na pristupačniji aluminijum. Ako aluminijum zauzme veći udeo u podzemnim i podmorskim kablovima, potražnja za bakrom bi mogla da se smanji za 3,6 Mt (manje za trećinu) u 2040. dok bi potražnja za aluminijumom povećala za 5,8 Mt (više za više od trećine).

Druga opcija je širenje HVDC sistema, koji koriste jednu trećinu manje metala u poređenju sa sistemima naizmenične struje i koji su sposobni da transportuju više električne energije. Šire prihvatanje HVDC sistema moglo bi smanjiti kombinovanu potražnju za bakrom i aluminijumom u 2040. za 4 Mt (ili 15%) u SDS-u.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Beovulf Mining izveštava o napretku u svom portfelju

BEM je objavio svoje nerevidirane finansijske rezultate za devetomesečni period završen 30. septembra 2023. Kompanija je značajno napredovala u svom portfelju. U Kallaku, strateška revizija je definisala i pokrenula program metalurškog ispitivanja kao deo PFS kako bi se demonstrirao potencijal...

Poverenje i kredibilitet su od suštinskog značaja za rudarstvo u Evropi u dvadeset prvom veku

Zakon EU o ključnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali moramo da se pozabavimo izazovom javnog prihvatanja, piše Šined Kaufman. Kako je Nedelja sirovina EU završena ranije ovog meseca, sve oči su uprte u njen glavni nacrt...

Altilijum za transformaciju rudarske jalovine u EV materijale

Altilium, grupa za čistu tehnologiju sa sedištem u Velikoj Britaniji fokusirana na podršku prelasku na neto nulu, objavila je da je obezbedila preko 700.000 funti za finansiranje inovacija od strane vlade Velike Britanije za dva kolaborativna istraživačka projekta fokusirana...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!