Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoTara Resources: Nema pravnog osnova za raskid koncesionog ugovora

Tara Resources: Nema pravnog osnova za raskid koncesionog ugovora

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Vlada nema pravni osnov za raskid Ugovora o koncesiji za rudnik Brskovo, jer nije došlo do povrede, ili propusta kompanije u ispunjenju predviđenih obaveza, saopštili su iz kompanije Tara Resources.

Iz te kompanije, koja upravlja projektom otvaranja rudnika Brskovo, kazali su da su upoznati sa odlukom Vlade o formiranju međuresornog tima koji će pregledati Ugovor o koncesiji i da, s tim u vezi, želi da podsjete javnost na hronologiju događaja koji se odnose na aktivnosti koje se tiču projekta.

„Od sticanja prava na koncesiju 2018. godine, Tara Resources i Brskovo Mine investirali su više od 30 miliona EUR u projektne aktivnosti, uključujući više od 30 hiljada metara bušenja, metalurških ispitivanja, inženjerskih i ekoloških, tehnoloških studija“, navodi se u saopštenju.

Supported by

Rudnik Brskovo će, kako su rekli iz kompanije Tara Resources, zaposliti 700 ljudi u fazi izgradnje, a više od 550 ljudi tokom operativnog rada rudnika, sa fokusom na stanovnike Mojkovca i sjevernog regiona Crne Gore.

„Očekuje se da će doprinos projekta iznositi oko 400 miliona EUR budžetskih prihoda tokom operativnog perioda, što uključuje procijenjenih 200 miliona EUR od koncesione naknade i poreza na dobit, kao i procijenjenih 200 miliona EUR od poreza, potrošnje električne energije, troškova goriva, putarine, korišćenja pruga i luka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je međunarodna procjena uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) sprovedena u skladu sa crnogorskim propisima, smjernicama IFC i EBRD, kao i najboljim međunarodnim praksama za upravljanje životnom sredinom, zdravljem, bezbjednošću, otpadom i vodama.

Taj dokument je, kako su kazali iz kompanije Tara Resources, proslijeđen Vladi.

Oni su rekli da će se razvojem projekta, takođe, sanirati aktuelni ekološki uticaji nastali usljed prethodnih rudarskih operacija u Mojkovcu.

Iz kompanije Tara Resources kazali su da je ugovor o koncesiji pravno važeći i da je Vlada potvrdila da je kompanija ispunila sve obaveze iz ugovora u julu 2019. godine.

Kako su naveli, ugovor o koncesiji, koji traje 30 godina, zaključen je 10. decembra 2010. i važi do 9. decembra 2040.

Iz kompanije Tara Resources rekli su da je Vlada 11. juna 2019. godine potvrdila da su svi dostavljeni tehnički dokumenti zadovoljavajući za ulazak u sljedeću fazu realizacije Ugovora o koncesiji (Odluka Vlade 07-3081).

„Da bi dalje unaprijedila projekat u okviru Ugovora o koncesiji, rudnik Brskovo je tražio od Vlade da završi Detaljni prostorni plan, uključujući Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, i da izda Urbanističko-tehničke uslove za područje projekta, kako bi kompanija mogla da završi tehničku dokumentaciju i procijenu uticaja na životnu sredinu i da ih podnese nadležnim organima na revidiranje“, kaže se u saopštenju.

Iz kompanije Tara Resources rekli su da od juna 2019. godine čekaju da Vlada završi taj proces prostornog planiranja.

Kako su kazali, Ugovor o koncesiji ima klauzulu koja produžava ugovor za isti period za koji su nadležni organi kasnili u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara.

Iz kompanije Tara Resources naveli su da se Vlada već koristila tom klauzulom prilikom potpisivanja Aneksa 6 i produžila rokove ugovora zbog dugotrajnih vladinih kašnjenja u završetku prostornog planiranja, 22. jula 2021. godine (broj zaključka: 04-3528/2).

„Vlada nema pravni osnov za raskid Ugovora o koncesiji, jer nije došlo do povrede, ili propusta kompanije u ispunjenju predviđenih obaveza“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada usvojila odluku o razvoju Detaljnog prostornog plana i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu 23. septembra 2021. godine i da je ta odluka objavljena u Službenom listu 5. novembra 2021.

Iz kompanije Tara Resources su kazali da je Nacrt Strateške procjene uticaja na životnu sredinu završen je 27. jula 2022. godine, a nacrt Detaljnog prostornog plana 1. avgusta 2022. godine, od odgovarajućih planera koje je imenovala Vlada, a koji su dostavljeni Savjetu za reviziju.

„Nezavisni eksperti iz tog savjeta 4. aprila prošle godine, nezavisni ekspertski Savet za pregled izdao je pozitivno mišljenje da Vlada usvoji nacrt Detaljnog prostornog plana, a 20. aprila prošle godine Vlada je saopštila da je nacrt usvojen“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, javna rasprava o detaljnom prostornom planu i SEA održana je u periodu od 25. aprila do 3. jula prošle godine.

Iz kompanije Tara Resources kazali su da, prema Zakonu o prostornom planiranju, Ministarstvo prostornog planiranja mora da sastavi izvještaj o javnoj raspravi i podnese ga Savjetu za reviziju u roku od 15 dana od završetka javne rasprave.

Međutim, kako su rekli iz te kompanije, nadležno ministarstvo nikada nije sastavilo taj izvještaj o javnim raspravama, a proces prostornog planiranja obustavljen je u julu prošle godine.

„Vladina radna grupa preporučila je završetak Detaljnog prostornog plana u junu prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prethodno, 20. januara prošle godine, Ministarstvo kapitalnih investicija najavilo formiranje Radne grupe za analizu Ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.

„Koja uključuje predstavnike svih relevantnih ministarstava, uključujući ministarstva kapitalnih investicija, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, finansija, Zamjenika zaštitnika imovine i pravnih interesa Crne Gore, Agencije za zaštitu životne sredine i Instituta za geološka istraživanja“, naveli su iz kompanije Tara Resources.

Kako su rekli, u junu prošle godine ta radna grupa je pripremila izvještaj u vezi sa Ugovorom o koncesiji.

Radna grupa je, kako su naveli, predložila Vladi da „prati usvajanje konačne odluke Vlade o Detaljnom prostornom planu Mojkovca i odluke o izvještaju o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koje bi trebalo da organizuje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma“ i „zaključi Aneks 7 Ugovora, čiji će sadržaj biti preciziran nakon završetka javne rasprave o Nacrtu detaljnog prostornog plana“.

Tara Resources, kako su naveli iz te kompanije, i dalje čeka da Vlada i nadležna ministarstva završe proces prostornog planiranja.

Oni su kazali da taj proces traje više od četiri godine do sada i da je prekinut u julu prošle.

Tara Resources se, kako su poručili, raduje nastavku transparentne i proaktivne saradnje sa Vladom, Opštinom Mojkovac, lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bi unaprijedili razvoj projekta Brskovo.

„Koji ima potencijal da omogući značajna zapošljavanja i ekonomske koristi sjeveru Crne Gore, uz osiguravanje najbolje međunarodne prakse u zaštiti životne sredine, uključujući rješavanje ekoloških uticaja nastalih iz prethodnih rudarskih aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

Izvor : Mina

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!