Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoSeverna Makedonija: Vlada izbegla obavezne kontrole koncesija Euromax Resources-a

Severna Makedonija: Vlada izbegla obavezne kontrole koncesija Euromax Resources-a

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Ministar Bekteši je predložio a premijer Кovačevski je prihvatio da se spajanje koncesija razmatra kao dodatna tačka dnevnog reda – instrument koji se koristi za hitna pitanja. Ovim je zloupotrebljen poslovnik i, pod plaštom hitnosti, zaobiđene su obavezne provere i procedure za redovne tačke dnevnog reda sednica vlade. Vlada sada traži od Ministarstva privrede da do naredne sednice kompanija Euromax Resource dostavi svu dokumentaciju u vezi sa koncesijama za eksploataciju mineralnih sirovina.

Ministar ekonomije Кrešnik Bekteši nalazi se na službenom putu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njagove kolege ministri na sednici Vlade doneli su zaključak kojim su zadužili ministra Bektešija da na narednoj sednici predstavi sve upravne i sudske postupke u vezi sa eksploatacijom bakra i zlata od strane kompanije Euromax Resources, piše u saopštenju vlade.

Supported by

Priča Laboratorije istraživačkih reportera (IRL) pokazala je iz blizine proces u kojem su ministri, bez pogovora i bez glasova „protiv“ dozvolili da se odluka donese na osnovu kratkog obrazloženja o spajanju koncesija. Ova odluka je došla kao dodatna tačka dnevnog reda sednice, a predložio ju je ministar Bekteši. Na taj način su zaobiđeni proceduralni filteri koji služe kao osnova transparentnog i odgovornog upravljanja.

Ministar Bekteši i premijer Dimitar Кovačevski ocenili su da je ova odluka hitna i da se ne može odložiti. Pravni stručnjaci sa kojima je IRL razgovarao ističu da se administrativne odluke poput ove o spajanju koncesija ne mogu klasifikovati kao hitna stvar, osim ako bi kašnjenje u njihovoj primeni moglo da dovede do štete.

U svakoj demokratiji način donošenja odluka treba da bude transparentan kao i same odluke. Razumevanje ovog procesa je od ključnog značaja kada se u fokus nađe odluka koja je značajna kao što je ponovno aktiviranje koncesije za takozvane „rudnike smrti“ u jugoistočnom regionu Makedonije.

Кroz slučaj glasanja za spajanje koncesija rudnika Ilovica-Štuka kompanije Euromax Resources, IRL otkriva zloupotrebe vladinog poslovnika. Кada je ministar Bekteši predložio dodatnu tačku dnevnog reda, to je značilo da su preskočeni svi filteri koje moraju proći redovne tačke. Predsedavajući sednice, premijer Кovačeski, nije mogao da prihvati ovu tačku jer nije bila hitna, ali ni on kao ni bilo ko drugi na toj sednici, ništa nije preduzeo tim povodm.

Vlada je preskočila sve procedure

Obično predloge tačaka za sednice vlade pripremaju nadležne službe institucija koje ih iniciraju. To mogu biti nacrti zakona, pravilnika, analize, izveštaji, imenovanja i razrešenja i drugi materijali.

Generalni sekretar je dužan da materijale u vezi sa tačkom objavi na elektronskom portalu vlade. Nakon objavljivanja dnevnog reda i materijala, članovi Opšteg kolegijuma, radna tela i Vlada nekoliko dana pre sednice imaju uvid u ove materijale. Na taj način, ako odgovorno obavljaju svoje dužnosti, mogu da izvrše uvid u ceo postupak.

Jugoslav Đorđijevski, pravni ekspert za reforme u javnoj upravi, uključujući nacionalne strateške dokumente i upravljanje ljudskim resursima, u razgovoru za IRL objašnjava zašto je problematično kada se odluke vlade donose po skraćenom postupku.

Кada se sednici Vlade doda neka dodatna tačka, objašnjava Đorđijevski, zaobilazi se svaki proceduralni filter. U suštini, potreban je odgovor Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, koje je nadležno za davanje mišljenja o takvom pitanju, ukoliko se tačka stavi na dnevni red u redovnom postupku.

Međutim, kada se neka tačka doda kao dodatna tačka dnevnom redu tokom same sednice vlade, ona zaobilazi ove filtere. Samo ako se neko pitanje smatra hitnim i ne može se odlagati, na osnovu ocene premijera ili na predlog ministra, Vlada ga može staviti na dnevni red sednice Vlade bez prethodnog razmatranja u radnim telima Vlade. 

Đorđijevski ističe kritičan propust u Poslovniku Vlade, koji ne definiše pojam „hitne stvari koje se ne mogu odlagati”. Što otvara prostor za diskreciono tumačenje i primenu od strane premijera i ministara.

Ono što je važno za hitna pitanja jeste da se u takvim slučajevima donesu zaključci, odluke, rešenja ili drugi akti operativnog sadržaja koje treba odmah primeniti, a ne administrativne odluke čije sprovođenje nije vezano kratkim rokovima“, objašnjava Đorđijevski zašto spajanje koncesija nije smelo da bude izglasano kao dodatna tačka. „Međutim, diskrecija koja je data u konkretnom slučaju jedan je od najvećih rizika za zloupotrebu, zbog čega je potrebno precizirati značenje ovog pojma“, dodaje on. Time se eliminiše potreba za povratnom informacijom od nadležnih, relevantnih i zainteresovanih organa države. U konkretnom slučaju spajanja koncesija, ovaj potez to direktno zaobilazi. 

Vlada Severne Makedonije nastavlja da drži u tajnosti svoj proces donošenja odluka, što podstiče zabrinutost zbog nedavno odobrenog spajanja koncesija Euromax Resources-a.

Vlada do dana objavljivanja ove priče nije objavila nikakvu informaciju o sednici koja je održana 27. juna 2023. godine, kada se glasalo o spajanju koncesija. Internet stranica Vlade, na kojoj se obično redovno objavljuju informacije o sednicama Vlade, odavno nije ažurirana. Ovaj propust je takođe direktno kršenje utvrđenih procedura, jer se odluke vlade po zakonu moraju javno objavljivati, prenosi IRL.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!