Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoRudarska istraživanja i međunarodne kompanije koje posluju u Srbiji

Rudarska istraživanja i međunarodne kompanije koje posluju u Srbiji

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Rudarski sektor u Srbiji privukao je značajan broj stranih kompanija zbog bogatih rudnih resursa. Prema nedavnim izveštajima, postoji nekoliko rudarskih kompanija koje aktivno rade ili istražuju u Srbiji. Ove kompanije su uključene u različite faze rudarstva, od istraživanja do razvoja, i pokrivaju niz minerala uključujući zlato, bakar, srebro, olovo, hrom, litijum i još mnogo toga.

Raznovrsna paleta kompanija

Rudarski pejzaž u Srbiji uključuje mešavinu različitih stranih kompanija. Značajna imena uključuju Dundee Precious Metals, EMX Royalty, Mundoro Capital, Terra Balcanica Resources, Temas Resources, Medgold Resources i Boron One.

Supported by

Značajni projekti i istraživanja

Mnoge od ovih kompanija su angažovane u značajnim rudarskim projektima ili istražnim aktivnostima. Na primer, Dundee Precious Metals je prijavio visokokvalitetne procene podzemnih mineralnih resursa i rezultate bušotina iz svog projekta Čoka Rakita u Srbiji. Slično tome, Boron One je aktivno uključen u projekat Piskanja Bor.

Investiciona i istražna polja

Srpski rudarski sektor je spreman za rast, sa više od 220 eksploatacionih i oko 130 istražnih polja. Trenutne procene sugerišu da se u bliskoj budućnosti očekuje otvaranje pet do sedam novih rudnika, uključujući rudnike uglja, olova i cinka. Dva velika ležišta – Jadar kod Loznice i nova nalazišta bakra i zlata na jugoistoku zemlje – su u završnoj fazi istraživanja.

Državna podrška i regulatorno okruženje

Vlada Srbije podržava rudarski sektor, promovišući istražne aktivnosti i pružajući povoljno okruženje za ulaganja. Vladini napori, uključujući reformu Zakona o rudarstvu 2015. godine, uspostavili su predvidljiva pravila za dozvole za rudarstvo i srodno zakonodavstvo, čineći zemlju atraktivnom destinacijom za rudarske investicije.

Geološki potencijal i radna snaga

Srbija je prepoznata po ozbiljnim geološkim potencijalima, kvalifikovanoj radnoj snazi i relativno niskim troškovima rada, koji su privlačni rudarskim kompanijama. Pristup obrazovanoj radnoj snazi, dobra infrastruktura, niski korporativni porezi i blizina evropskim tržištima su dodatni faktori koji privlače investitore u rudarskom sektoru u Srbiju.

Sve u svemu, rudarska industrija Srbije doživljava značajan porast aktivnosti, vođena prisustvom stranih rudarskih kompanija i podržana povoljnim poslovnim i regulatornim okruženjem. Očekuje se da će rast sektora značajno doprineti BDP-u zemlje, pri čemu vlada aktivno radi na olakšavanju i ubrzavanju rudarskih projekata.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Terra Balcanica vidi neiskorišćene mogućnosti na Balkanu

Terra Balcanica, kanadska kompanija za istraživanje kritičnih metala, vidi neiskorišćene mogućnosti na zapadnobalkanskom poluostrvu. Šta dobijate kada kombinujete vekove rudarstva, dve evropske jurisdikcije pogodne za eksploataciju resursa, obrazovanu radnu snagu i kontinent koji gladuje za ključnim metalnim resursima? Naš je disciplinovan...

Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca juče je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru Brskovo Mine više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta...

Avrupa Minerals u potrazi za mineralnim bogatstvima Portugalije i Finske

Avrupa Minerals Ltd. je iznela planove o svojim istraživačkim poduhvatima širom Portugalije i Finske. Avrupina priča nije samo o rudarstvu, radi se o utiranju puta za snabdevanje evropskim mineralnim resursima i u budućnosti. Projekat Sesmarias u Portugaliji predstavlja veliki potencijal,...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!