Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoEvropska trka za sirovinama usred globalnih promena u lancima snabdevanja

Evropska trka za sirovinama usred globalnih promena u lancima snabdevanja

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Sa rastućim zahtevima energetske tranzicije, elektromobilnosti i digitalizacije, globalni apetit za mineralima i metalima raste. Nemačka je svesna svoje zavisnosti od doslednog snabdevanja sirovinama koje su od vitalnog značaja za sektore poput mašinstva, automobilske i hemijske industrije. Svaki nedostatak sirovina može ugroziti proizvodnju osnovnih dobara.

Trenutno, samo deo sirovina koje se koriste u Nemačkoj i širem evropskom industrijskom sektoru nabavlja se iz domaćih izvora. Nemačka agencija za mineralne resurse izveštava da je Nemačka 2022. godine uvezla metale u vrednosti od 121,7 milijardi evra, a ta cifra je u porastu.

Kina se u poslednje dve decenije pojavila kao centralno čvorište za globalne lance snabdevanja metalom. Narodna Republika je glavni snabdevač raznim mineralnim sirovinama neophodnim za Evropu. Evropska unija, na primer, nabavlja skoro 100 odsto svojih retkih zemalja iz Kine, što ukazuje na visoku zavisnost.

Supported by

Evropska komisija preduzima korake za rešavanje ovih izazova kroz Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA), predložen u martu 2023. CRMA ima za cilj jačanje domaćeg rudarstva i prerade unutar EU, proširenje kapaciteta za reciklažu i diversifikaciju uvoza kritičnih sirovina. EU takođe nastoji da uspostavi nova partnerstva i smanji zavisnost od pojedinačnih zemalja.

Sjedinjene Države, kroz inicijative kao što su Zakon o smanjenju inflacije i Partnerstvo za bezbednost minerala (MSP), aktivno obezbeđuju svoje lance snabdevanja sirovinama. Kina nastavlja da vrši svoj uticaj, podržavajući projekte industrijalizacije u Africi i jačajući svoju ulogu u projektima solarne industrije.

Čak i Saudijska Arabija ulaže značajna sredstva u razvoj mineralnih resursa u okviru svoje „Vizije 2030“. Zemlje globalnog juga bogate resursima prepoznaju geopolitičku konkurenciju kao priliku da se prevaziđu puki dobavljači i uspostave faze industrijske proizvodnje unutar svojih granica.

Kao odgovor, EU uspostavlja strateška partnerstva o sirovinama sa raznim zemljama, uključujući Argentinu, Kanadu, Čile, Demokratsku Republiku Kongo, Grenland, Kazahstan, Namibiju, Ukrajinu i Zambiju. Međutim, kako globalna trka za partnerstvima u sirovinama dobija na zamahu, EU mora da upravlja složenošću međunarodne saradnje i osigura koordinisan pristup među državama članicama.

Dok su finansijska sredstva neophodna u ovoj trci, strateške spoljnopolitičke odluke su podjednako ključne. EU treba da se uključi u dijaloge sa potencijalnim partnerima u sirovinama, uzimajući u obzir njihove ekonomske interese i industrijsku politiku. Konkurencija za sirovine nije samo novac, zahteva nijansiran i proaktivan spoljnopolitički pristup da bi se obezbedio evropski pristup osnovnim resursima.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Verde Magnezijum- pozicioniranje Rumunije u vodećeg proizvođača magnezijuma u ​​EU

Investicioni plan kompanije Verde Magnezijum u Rumuniji predstavlja značajan korak ka smanjenju zavisnosti Evropske unije od uvezenog magnezijuma, posebno iz Kine. Reaktiviranjem zatvorenog rudnika magnezijuma i osnivanjem fabrike za preradu, kompanija ima za cilj da,ne samo zadovolji domaću potražnju,...

Potencijal skandijuma za transformacije na polju čiste energije

Uprkos malom prisustvu u Zemljinoj kori, skandijum ima ogroman potencijal da napravi promenu na polju čiste energije. Njegova izvanredna svojstva, kao što su poboljšanje gorivih ćelija sa čvrstim oksidom i stvaranje robusnih, ali laganih legura, samo su deo njegovih...

Pronalaženje puta ka sirovinama u doba čiste energije

Kako svet prelazi na tehnologije čiste energije, lanci snabdevanja prolaze kroz transformaciju, od fosilnih goriva ka nefosilnim mineralima. Od litijuma i nikla za baterije do bakra i elemenata retkih zemalja za različite komponente, ovi materijali su neophodni za pokretanje...
error: Content is protected !!