Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoElektrične mreže su okosnica sigurnih i pouzdanih energetskih sistema

Električne mreže su okosnica sigurnih i pouzdanih energetskih sistema

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Mnoge karakteristike koje karakterišu sistem čiste energije – rastuća uloga električne energije u finalnoj potrošnji, sve veći doprinos obnovljivih izvora u snabdevanju električnom energijom i veća potreba za fleksibilnošću – sve to zahteva značajno proširenje električnih mreža.

Predviđene potrebe za novim prenosnim i distributivnim linijama širom sveta u STEPS-u su 80% veće u narednoj deceniji od proširenja uočenog u poslednjih deset godina. U SDS-u, godišnji tempo proširenja mreže treba da se više nego udvostruči u periodu do 2040. Oko 50% povećanja dalekovoda i 35% povećanja linija distributivnih mreža može se pripisati povećanju obnovljivih izvora energije.

Pored dodatnih vodova, postoji prostor za renoviranje mreža kako bi se ojačala otpornost elektroenergetskih sistema na klimatske promene i ekstremne vremenske prilike. Obnova električnih mreža je takođe snažno povezana sa digitalizacijom, s obzirom na rastuću potrebu za pametnim i fleksibilnim mrežama.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Evropska strateška transformacija u upravljanju kritičnim sirovinama

Nedavni privremeni sporazum Saveta i Evropskog parlamenta o povećanju snabdevanja kritičnim sirovinama predloženim Zakonom o kritičnim sirovinama najavljuje ključni napredak u evropskoj strategiji sirovina. Čekajući formalno usvajanje, ovaj sporazum je svedočanstvo posvećenosti Evropske unije da transformiše svoju zavisnost od...

Vulcan pušta u rad fabriku za ekstrakciju litijuma u ​​Nemačkoj

Nastojanja Vulcan Energi Resources-a za „budućnost” evropskog lanca snabdevanja litijumom i industrije električnih vozila (EV) dostigla je prekretnicu otvaranjem fabrike za optimizaciju ekstrakcije litijuma vrednog 60 miliona AU u Landauu u Nemačkoj. Kompanija kaže da početak rada u fabrici označava...

Energetska tranzicija sa novim EITI standardom

Promene u globalnom energetskom pejzažu predstavljaju i prilike i izazove za zemlje koje se oslanjaju na ekstraktivni sektor. Za zemlje koje proizvode naftu, gas i ugalj, postoji neizvesnost u pogledu dugoročne održivosti projekata i potencijalnog pada državnih prihoda. Za...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!