Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoElektrične mreže su okosnica sigurnih i pouzdanih energetskih sistema

Električne mreže su okosnica sigurnih i pouzdanih energetskih sistema

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Mnoge karakteristike koje karakterišu sistem čiste energije – rastuća uloga električne energije u finalnoj potrošnji, sve veći doprinos obnovljivih izvora u snabdevanju električnom energijom i veća potreba za fleksibilnošću – sve to zahteva značajno proširenje električnih mreža.

Predviđene potrebe za novim prenosnim i distributivnim linijama širom sveta u STEPS-u su 80% veće u narednoj deceniji od proširenja uočenog u poslednjih deset godina. U SDS-u, godišnji tempo proširenja mreže treba da se više nego udvostruči u periodu do 2040. Oko 50% povećanja dalekovoda i 35% povećanja linija distributivnih mreža može se pripisati povećanju obnovljivih izvora energije.

Pored dodatnih vodova, postoji prostor za renoviranje mreža kako bi se ojačala otpornost elektroenergetskih sistema na klimatske promene i ekstremne vremenske prilike. Obnova električnih mreža je takođe snažno povezana sa digitalizacijom, s obzirom na rastuću potrebu za pametnim i fleksibilnim mrežama.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Skladištenje energije kao čista alternativa regionima sa intenzivnim ugljenikom

Skladištenje energije je posebno važno za regione sa intenzivnim upotrebom uglja i emisijom ugljenika, jer pruža čistiju alternativu tradicionalnim termoelektranama na fosilna goriva. Kako se fosilna goriva postepeno gase, javlja se  potreba za alternativnim metodama. Skladištenje energije može da...

Komparativna analiza tehnologija baterija za skladištenje energije

Baterije igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kratkoročne fleksibilnosti energetskog sistema, nudeći prednosti kao što su geografska fleksibilnost i fleksibilnost veličine. Za razliku od nekih drugih sistema za skladištenje, kao što je pumpna hidroakumulacija, baterije ne zahtevaju specifične uslove, što...

Uloga obnovljivog vodonika u skladištenju energije i dekarbonizaciji

Obnovljiva električna energija se može efikasno skladištiti pretvaranjem u obnovljivi vodonik ili amonijak kroz proces elektrolize. Ova goriva se mogu direktno koristiti u različitim sektorima krajnje upotrebe ili skladištiti za kasniju konverziju nazad u električnu energiju. Kada se proizvodi...
error: Content is protected !!