Magazin

Rudarstvo Vesti Magazin prati dešavanja u sektoru energetike Srbije i regiona.

Pratimo rad termoelektrana i hidroelektrana koje čine oslonac naše energetske bezbednosti, rad elektro mreže i distribucija, rudnika koji su posebna karika u sigurnosti snadbevanja strujom.

Liberalizacija tržišta, u okviru procesa harmonizacije sa EU energetskom politikom kao i povezanim politikama konkurencije i stabilnosti snadbevanja, zahteva transparetnost procesa reformi. Zakonske reforme u energetici, prvenstveno kroz zakon o privrednim društvima i zakon o energetici, nalazu otvorenu i odrzivu komunikaciju svih ucesnika i zainteresovanih strana.

Srbija sa svojom pozicijom u regionu, kako sa bilansima proizvodnje i potrosnje, tako i pozicijom za prekogranicne aranzmane ima poseban značaj za mnoge zainteresovane strane. Veliki broj EU kompanija upravo u ovom regionu trazi svoje interese ali i dugoročne partnere.
Serbia Energy je za 5 godina postojanja postala pouzdan partner, kanal za informisanje javnosti pre svega ino javnosti ( kompanije, agencije, banke, firme) ali i dobar partner domaćim energetskim subjektima.

Kao potvrda rada i zalaganja na projektu promocije srpskog energetskog sektora Serbia Energy se prenosi u izvestajima komora, asocijacija ali smo isto tako redovni učesnici konferencija u EU, na sajmovima i misijama koje prate stepen liberalizacije i reformi sektora u Srbiji.

Dnevna poseta domaćih i ino ciljnih grupa se povećava svake godine, broj partnera i učesnika u projektu se uvećava takođe i to ne samo u Srbiji već i regionu.

Približavanje ka EU zajedničkom tržištu povlači i čitav niz reformskih koraka u prezentovanju rada aktera u sektoru, pored obaveze informisanja širokog kruga javnosti i zainteresovanih strana.

Ta Obaveza svakako mora postati pravilo jer se na takav način istovremeno promoviše i sama zemlja.

85% korisnika interneta pronalazi informacije o Srbiji upravo na internetu – proizvode, usluge i informacije pomoću pretraživača Google. Rudarstvo.org je najvidljiviji portal o poslovnoj Srbiji, naši partneri su lokalne, regionalne ali i sve druge strane kompanije koje svoj interes traže u Srbiji. U našem projektu promocije Srbije i njenih potencijala, naši klijenti su prepoznali partnera, privatnu inicijativu, kojoj se poveravaju savetodavne usluge i preporuke za traženje partnera u njihovoj poslovnoj ekspanziji u Srbiji.

Kompanije i firme koje tokom krize nastave sa ulaganjem u promociju projektuju dosta povoljniji položaj na tržištu za buduća vremena. Stranice internet pretraživača su kao rafovi u prodavnicama. Nečiji proizvodi nalaze se tačno ispred očiju potrošača i partnera, a drugi ostaju nezapaženi na dnu police. Proverite vidljivost Serbia-Energy.eu (serbia energy, doing business in Serbia) prostim ukucavanjem u Google pretraživač i zamislite ime svoje firme dok kalkulacije potencijala možete sami uraditi.

Bez obzira koje je veličine vaša firma, u konkurentskom okruženju kakvo imamo danas, nije dovoljno samo posedovati svoju internet stranicu i uzdati se u sporadične i neplanirane posete i potencijalne kupce/saradnike. Istraživanja i praksa dokazuju da neulaganje u marketing i promociju tokom perioda krize dugoročno projektuje slabljenje pozicije Vaše firme na tržištu, jer se ne vidljivost tokom krize plaća nestankom interesovanja u budućim vremenima.