Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoIndustrija kalcitnih baterija u skladu sa potražnjom za litijumom i visokim rizicima,...

Industrija kalcitnih baterija u skladu sa potražnjom za litijumom i visokim rizicima, srpski rudnik bi mogao da obezbedi pouzdano snabdevanje

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Kalcijum joni bi mogli da se koriste kao alternativna tehnologija litijum-jonskim baterijama (LIB), donoseći koristi kao rezultat njihovog obilja i niske cene. Srbija bi mogla da bude jedan od vodećih snabdevača kalcijum karbonata za proizvodnju baterija jer ima najviši potvrđeni kvalitet kalcitnih naslaga čistoće od 99% atraktivnih čak i za visokotehnološku farmaceutsku i hemijsku industriju.

Zbog značajnih poremećaja u lancu snabdevanja u Evropi, došlo je do prekida u doslednoj isporuci materijala. Srpski rudnik kalcita i grafita Belkalhan.eu, njegova dostupnost i isplativa eksploatacija čini ovaj projekat veoma atraktivnim za investicije i projekat zajedničkog istraživanja i razvoja.

Vreme je da kalcijumsku bateriju shvatite ozbiljno

Supported by

Kalcijuma je 2.000 puta više od litijuma i dostupan je lokalno u Evropi. Nalazimo ga u bilo čemu, od kostiju do krede. Kalcit ili kalcijum karbonat je jedan od najzastupljenijih elemenata na zemljinoj kori“, dodaje dr Palacin dr sa Instituta za nauku o materijalima u Madridu.

„Nije tako geografski koncentrisan kao litijum. Ovo bi moglo da učini bateriju jeftinom jer je sirovina jeftina.’ Prototip kalcijumske baterije njegovog tima već se pokazuje obećavajućim. Europa.Eu izveštava da materijal formira uspešnu negativnu katodu sa dvostruko većom razmenom elektrona od litijuma.

Pošto svaki kalcijum putuje kroz elektrolit, dva elektrona bi putovala van (umesto jednog sa litijumom),“ objašnjava dr Palacin. „Moglo bi se zamisliti da bi za istu veličinu baterije domet bio veći ako biste ga koristili u električnom vozilu.“

Zašto sada razvijati kalcijumsku bateriju?

Litijumske baterije daju značajan doprinos uskladištenoj energiji. Međutim, njihov uspeh bi mogao da postane njihov pad jer cene oskudnog litijuma naglo rastu, a zelena kružna ekonomija postaje najvažnija. Štaviše, prema Europa.Eu, srebrnasti metal je opasan za rukovanje, što dodatno dovodi u pitanje njegovu održivost.

Samo Evropa može da zahteva 60 puta više litijuma do 2050. godine da bi zadovoljila potrebu za baterijama električnih vozila. Da ne pominjemo skladištenje obnovljive energije koje će činiti okosnicu postizanja ciljeva emisije. U međuvremenu mnogi rudnici litijuma, na udaljenim lokacijama se bore da ispune zahteve za 2022. godinu i bore se sa ozbiljnim protivljenjem životne sredine.

Kalcitne baterije sigurno postaju sve atraktivnije za upotrebu u industriji, ali i za investitore koji traže održive povrate. Srpske akademske i tehnološke institucije mogle bi da posluže kao odlična baza za projekte istraživanja i razvoja zajedničkih preduzeća, a kasnije i njihovu industrijsku upotrebu. Konkurentnost lokalnog srpskog tržišta mogla bi da bude još jedan pokretač zajedničkog preduzeća sa kompanijom Belkalhankoja razvija rudnike kalcita koja ima sve preduslove, uključujući dozvole i upravljanu lokacijskom infrastrukturom.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Beovulf Mining izveštava o napretku u svom portfelju

BEM je objavio svoje nerevidirane finansijske rezultate za devetomesečni period završen 30. septembra 2023. Kompanija je značajno napredovala u svom portfelju. U Kallaku, strateška revizija je definisala i pokrenula program metalurškog ispitivanja kao deo PFS kako bi se demonstrirao potencijal...

Poverenje i kredibilitet su od suštinskog značaja za rudarstvo u Evropi u dvadeset prvom veku

Zakon EU o ključnim sirovinama je odličan početak za obezbeđivanje održivijeg snabdevanja, ali moramo da se pozabavimo izazovom javnog prihvatanja, piše Šined Kaufman. Kako je Nedelja sirovina EU završena ranije ovog meseca, sve oči su uprte u njen glavni nacrt...

Altilijum za transformaciju rudarske jalovine u EV materijale

Altilium, grupa za čistu tehnologiju sa sedištem u Velikoj Britaniji fokusirana na podršku prelasku na neto nulu, objavila je da je obezbedila preko 700.000 funti za finansiranje inovacija od strane vlade Velike Britanije za dva kolaborativna istraživačka projekta fokusirana...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!